Orbelon Ansökningssystem Övrig systemutveckling Kundexempel Kontakt Kistamässan 2009
Om oss Karriär Partners

 

 

Ansökningssystem som förenklar administrationen

Orbelon har mergats ihop med Zapote under namnet Zapote Consulting AB.
Orbelon's standardiserade ansökningssystem Orbelon-AMS kommer därmed att tillföras värdefulla resurser för vidareutveckling och försäljning.
Vi ser med tillförsikt fram mot ytterligare vidareutveckling och expansionsplaner.

Orbelon AMS är samlingsnamnet på våra ansökningssystem, utvecklade
under mer än 10 års tid.

 

Vi erbjuder såväl skräddarsydda helhetslösningar som modulbaserade standardsystem.

Ersätt gamla pappersblanketter och förenkla hanteringen av ansökningar
med Orbelon AMS Std.

 

Systemutveckling

Vi utför även konsultuppdrag inom

Microsoft.Net och databaser. Se mer

under Övrig systemutveckling.

 

Välkommen till Orbelon!

 

 

Orbelon AMS std

- moduluppbyggt, bygg på vid behov

- förenklar hanteringen

- införs snabbt och enkelt

- ökar spårbarheten

- ger snabb pay-off

- uppdateras 4 ggr/år

 

Hyr systemet för en låg, fast månadskostnad
system, drift, underhåll, support!

 

 

 

Ladda hem en  Folder Orbelon AMS ansökningssystem  

Länk till Rädda Barnens hemsida

Ladda hem produktblad Orbelon AMS ansökningssystem